Коррупциясыз окуу!

Коррупциясыз окуу!

2021-жылдын 10-декабрында ЭИТУнун Маданий аралык коммуникация жана психология институтунун уюштуруусунда “Эл аралык коррупция күнүнө карата “Коррупцияга жол жок!” деген темада студенттерге тарбиялык саат өтүлдү. Коррупция боюнча докладдар студенттер тарабынан окулду. Ошондой эле плакаттар даярдалып, корголду. Коррупция кайсыл тармактарда кеңири таралган, пайда болуш себептери, кайсы өлкөлөрдөн үлгү алуу керек , кимден башташ керек жана кантип күрөшсө болот деген суроолорго активдүү жооп беришти. Жакшы катышып жооп бергендер үчүн белектер берилди. Тарбиялык саат кызыктуу болду жана өз максатына жетти.

Автор: Рысалиева Ч.К.