Туу-тынчтыктын белгиси

Туу-тынчтыктын белгиси

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик желегинин түзүлгөн күнүнүн 30 жылдыгын уюшкандыкта белгилөө үчүн Эл аралык Инновациялык Технологиялар университетинин МАКжПИ нин 1 жана 4 курстун студенттери арасында 4 март 2022- жылы “Туу- тынчтыктын белгиси” деген темада иш чара болуп өттү. Туунун тарыхына, кайсы чыгармалардан кездештирилгендиги тууралуу, туудагы түстөрдун тандалышы жана алардын, символдордун чечмелеништерине, кайсы жерлерден жолуктура тургандыгы ж.б. боюнча баяндашып, ыр менен декламация, көркөм окуу, слайддар, дубал газеталар менен чагылдырылып, көркөм окуулар жана кызыктуу окуяларды айтып өтүштү. Иш чарабыз максатына жетүү менен студенттерибиз көп пайдалуу маалыматтарга ээ болушту.