Метка:кандидат

Илимдин кандидатынын диплому

“Энергетика жана транспорт” институтунун  “Электроэнергетика жана электротехника” кафедрасынын ага окутуучусу Бакиров Бурханидинге  КРнын Жогорку аттетациялык комиссиясынын чечими менен 31-октябрь 2019-ж.(протокол №8к-1/7) техника илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасы берилди. Университет жамааты агайды…

Читайте далее